Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าผ่านการโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0311146696 ชื่อบริษัท เฮลท์เว่น เท่านั้น
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าติดต่อผ่านอีเมล์ที่ bestural.healthven@gmail.com

2. ลูกค้าระบุรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการจะคืนทางช่องข้อความจากแบบฟอร์มด้านล่าง

 • ชื่อสินค้า
 • Order Number
 • เลขล็อตบนผลิตภัณฑ์
 • เหตุผลในการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าของ Bestural Website

 • คืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ส่วนประกอบของสินค้าที่ยังครบถ้วน
 • สินค้าที่ยังไม่หมดอายุการบริโภค
 • ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ : ลูกค้าต้องติดต่อคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า (ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ลูกค้าระบุไว้
 • กระบวนการตรวจสอบสินค้า : กระบวนการตรวจสอบสินค้าในการคืนสินค้ากับทางบริษัทฯ นั้น
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอ้างอิงตามนโยบายการคืนสินค้าของทางบริษัทฯ 
นโยบายการคืนเงิน
 1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้หรือมีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหรือทางบริษัทฯ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า จะเป็นไปตามแต่ละช่องทางโดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยชำระผ่านช่องทางธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม (Mobile Banking , Internet Banking, ATM) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีของลูกค้า ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอหมายเลขบัญชี และยืนยันการคืนเงินอีกครั้ง โดยจะใช้เวลาในการคืนภายในระยะเวลา 45 วันทำการ หลังมีการติดต่อยืนยันเลขบัญชีจากลูกค้าแล้วหากร้านค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาระบุว่า “ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้“Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase efficiency and good experience in using your website. You can read more details at นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้